Vážení zákazníci, nová webová stránka sekcie priemyselné odsávanie je v štádiu prípravy!

 


 

Vážený obchodný partner,

Dovoľte nám, aby sme Vás informovali o zmene majetkových pomerov v spoločnosti EKOKROK, s.r.o.. Novým majiteľom firmy sa stáva spoločnosť ELMAX ŽILINA, a.s.. Na základe týchto skutočností dochádza k úprave sídla a kontaktných údajov spoločnosti nasledovne:

EKOKROK, s.r.o.
Dlhá 85
010 09 Žilina

Tel.:        +421 41 7647 525
               +421 41 7001 013
               +421 41 7001 012
Fax.:        +421 41 7632 774
E-mail: ekokrok@elmaxzilina.sk

IČO, DIČ a IČ DPH ostávajú nezmenené!
IČO: 31590403           
DIČ: 2020445757
IČ DPH: SK2020445757

Bankové spojenie: TATRA BANKA 2627151231 / 1100 (IBAN:SK9111000000002627151231 / TATRSKBX)

POZOR!
Staré telefónne, faxové čísla a mailová adresa uvedené nižšie ostávajú v platnosti do konca novembra 2015. Po tomto termíne nebudú aktívne!


Tel.: +421 41 5624 997
Tel.: +421 41 5003 448
Fax.: +421 41 5624 997
E-mail: ekokrok@nextra.sk

Bankové spojenie UNICREDIT BANK 06604814002 / 1111 je zrušené! Poprosíme platby realizovať na účet TATRA BANKY uvedený vyššie!

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.

 


 

 logo

 

O spoločnosti ELMAX ŽILINA, a.s.

Spoločnosť ELMAX ŽILINA, a.s. patrí medzi popredných slovenských výrobcov v oblasti elektrovýroby, kovovýroby a automatizácie v priemysle, ktoré tvoria aj základný výrobný program spoločnosti.

Elektrovýroba – výroba UL certifikovaných rozvádzačov nízkeho napätia pre najširší rozsah použitia.

Kovovýroba – výroba typizovaných alebo atypických rozvádzačových skríň, špecializovaných kovových skríň, zákazníckych dielov rôzneho zamerania a kovonábytku pre vybavenie šatní, dielní alebo kancelárií.

Automatizácia v priemysle – návrh a realizácia automatizovaných pracovísk a liniek pre stavebný priemysel s použitím programovateľných automatov (PLC) a manipulačných robotov.

ELMAX ŽILINA, a.s. pôsobí na trhu už od roku 1993. V súčasnosti v spoločnosti pracuje zhruba 130 zamestnancov. Celkový obrat za rok 2014 bol zhruba 7 000 000 eur.

Spoločnosť sa vo všetkých svojich činnostiach opiera o dlhoročné skúsenosti a bohatú tradíciu v obore. V plnom rozsahu vykonáva výrobnú, technickú, organizačnú, odbytovú a servisnú činnosť. ELMAX ŽILINA, a.s. vlastní certifikáty CE pre európsky, UL pre severoamerický trh a má zavedený certifikovaný systém riadenia kvality podľa ISO 9001, čo dokumentuje najvyššiu kvalitu vykonávanej práce vo všetkých oblastiach a dáva záruku jej neustáleho zvyšovania. V neposlednom rade aj najmodernejšie technologické vybavenie a pravidelne školení pracovníci sú zárukou kvality, na ktorú sa v spoločnosti kladie veľký dôraz.

 

Viac informácií o spoločnosti ELMAX ŽILINA, a.s.

 

 

 


Kontakt

EKOKROK, s.r.o.
ul. Dlhá 85
010 09 ŽILINA
SLOVAKIA
+421 41 7647 525
+421 41 7001 013
+421 41 7001 012
+421 903 554 025
+421 903 554 035
FAX +421 41 7632 774

 

slovensky | english

prístroje na čistenie vzduchu